Thủ Tướng Israel Netanyahu đưa ra cảnh báo thứ Hai dành cho nhóm Hamas

tháng 2 27, 2020