Sư Đoàn Không Chiến Hải Quân Hoa Kỳ chia sẻ video thử nghiệm trực thăng CH-53K

tháng 2 15, 2020