Rắc rối cho Donald Trump: Nga nhặt được tên lửa Tomahawk của Hoa Kỳ

tháng 2 18, 2020