Rắc rối cho Donald Trump: Nga nhặt được tên lửa Tomahawk của Hoa Kỳ

Chủ đề có liên quan: ,