Quân đội Hoa Kỳ trao hợp đồng cho Công ty hàng không vũ trụ Griffon sản xuất hệ thống mục tiêu trên không

tháng 2 26, 2020