Quân đội Hoa Kỳ đặt mục tiêu chi hơn 1 tỷ đô la cho tên lửa tấn công chính xác "PrSM" mới

tháng 2 15, 2020