Pháp cắt giảm kho Vũ khí Hạt Nhân xuống dưới con số 300 đầu đạn

tháng 2 07, 2020