Nhật Bản thử nghiệm biến thể tên lửa chống hạm mới phóng từ Máy Bay

tháng 2 12, 2020