Ngũ Giác Đài xác nhận triển khai "Bom Nhiệt Hạch W76" tiên tiến loại công phá nhỏ trên Tàu Ngầm mang Phi đạn Trident

tháng 2 05, 2020