Không Quân Hoa Kỳ Trang Bị Động Cơ Mới Cho Các Máy Bay Ném Bom B-52

tháng 2 28, 2020