Không quân Hoa Kỳ cho nghỉ hưu 11 chiếc B-1B Lancer trong năm 2021

tháng 2 28, 2020