Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Khẩn cấp: Nhiều lính Đặc Nhiệm Mỹ Thương Vong do bị lực lượng "đối tác" Phục Kích ở Afghanistan

Chủ Nhật, tháng 2 09, 2020