Khẩn cấp: Nhiều lính Đặc Nhiệm Mỹ Thương Vong do bị lực lượng "đối tác" Phục Kích ở Afghanistan

Chủ đề có liên quan: ,