Khẩn cấp: Nhiều lính Đặc Nhiệm Mỹ Thương Vong do bị lực lượng "đối tác" Phục Kích ở Afghanistan

tháng 2 09, 2020