Hamas tạo ra các tài khoản Mạng xã hội giả mạo để do thám các Binh sĩ Israel

tháng 2 20, 2020