Hamas tạo ra các tài khoản Mạng xã hội giả mạo để do thám các Binh sĩ Israel

Chủ đề có liên quan: ,