Hải quân Hoa Kỳ thử tên lửa đất đối không SM-2 đầu tiên từ dây chuyền sản xuất được tái khởi động

Ngày:28/02/2020  
Uviet.net (28.02.2020): Nhà sản xuất vũ khí Raytheon Co. Của Hoa Kỳ đã báo cáo rằng họ đã hợp tác với Hải quân để thử nghiệm thành công tên lửa đất đối không SM-2 đầu tiên từ dây chuyền sản xuất được tái khởi động lại.

Tên lửa SM-2 Block IIIB đã phóng, bay và cung cấp dữ liệu đo đạt từ xa chính xác cho tầm bắn và tấn công vào một mục tiêu của Hải quân trên không.

SM-2 cho phép hải quân tự vệ chống lại các tên lửa và máy bay chống hạm. Raytheon và Hải quân đã khởi động lại dây chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu toàn cầu. Chương trình đã đầu tư vào thiết bị mới và cải tiến quy trình sản xuất để tăng hiệu quả.

Tên lửa SM-2 đang có nhu cầu lớn vì khả năng và lịch sử tiên tiến của hơn 2.700 cuộc thử nghiệm bay thành công từ Hải quân Hoa Kỳ và các tàu quốc tế, tiến sĩ Mitch Stevison, phó chủ tịch mảng Raytheon Strategic và Naval Systems cho biết. Hải quân trên toàn thế giới đã dựa vào tên lửa này và nó sẽ tiếp tục cung cấp tính năng bảo vệ hạm đội trong nhiều thập kỷ tới.

Raytheon đã giao hơn 11.000 tên lửa SM-2 cho khách hàng trên toàn thế giới. Năm 2020, công ty sẽ bắt đầu cung cấp cho Nước Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hà Lan hơn 280 tên lửa từ lô sản xuất mới nhất của mình.