Hải quân Hoa Kỳ thử tên lửa đất đối không SM-2 đầu tiên từ dây chuyền sản xuất được tái khởi động

tháng 2 28, 2020