Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

CoronaVirus khiến công nghệ nhận dạng khuôn mặt "Face ID" trên điện thoại trở nên vô dụng và Bất tiện

Thứ Sáu, tháng 2 07, 2020