Chứng Khoán Trung Quốc "bốc hơi " $393 Tỷ đô la sau khi nước này mất kiểm Soát trước sự lây lan diện rộng của CoronaVirus

tháng 2 04, 2020