Cảnh Sát Afghanistan "Nổi Loạn" Nhả Súng Máy Hạng Nặng Vào Nhóm Đặc Nhiệm Hoa Kỳ

tháng 2 10, 2020