Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Boeing giao hàng trực thăng Chinook CH-47F thứ 500 cho Quân Đội Hoa Kỳ

Thứ Ba, tháng 2 25, 2020