Bộ Y tế Israel xác nhận trường hợp thứ Hai bị nhiễm CoronaVirus

tháng 2 25, 2020