Bộ Y tế Israel xác nhận trường hợp thứ Hai bị nhiễm CoronaVirus

Chủ đề có liên quan: ,