Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói rằng Chúng tôi đã rất gần với một cuộc chiến

Chủ đề có liên quan: ,