100 Lính Mỹ của năm 2038 được yểm trợ trên không V/S 4.000 Lính Sparta. Ai sẽ giành chiến thắng trong một trận chiến?

tháng 2 17, 2020