10 hành khách đã bị nhiễm coronavirus trên tàu Diamond Princess

tháng 2 05, 2020