Vũ Khí Sinh Học "Virus Vũ Hán" tấn công có liên quan đến hai phòng thí nghiệm chương trình chiến tranh Sinh Học của Trung Quốc

tháng 1 29, 2020