Quân đội Hoa Kỳ thử nghiệm hệ thống tạo khói ngụy trang chiến trường mới

tháng 1 27, 2020