Quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu thử nghiệm biến thể xe thiết giáp bộ binh Bradley mới nhất với hệ thống suspension tiên tiến

tháng 1 27, 2020