Hoa Kỳ Xác Nhận Có Thể Bán Tiêm Kích F-35B STOVL cho Singapore

tháng 1 14, 2020