Hoa Kỳ Sơ Tán Các Nhân Viên Lãnh Sự Quán ở Vũ Hán Rời Khỏi Trung Quốc

tháng 1 26, 2020