Hoa Kỳ chấp thuận kế hoạch cung cấp trực thăng Chinook CH-47 cho Afghanistan

Chủ đề có liên quan: , ,