Giải đáp: Tôi đã sống ở Mỹ được 6 năm, tại sao tôi không thể nói được tiếng Anh?

Ngày:16/01/2020  

Đó có lẽ đó là do bạn không hòa nhập và trò chuyện mỗi ngày với người nói tiếng Anh bản ngữ. Theo tôi, cách tốt nhất để học cách nói tiếng Anh là trò chuyện với người nói tiếng Anh bản ngữ. Bằng cách nghe họ và phản ứng trò chuyện với họ trong những lần gặp gỡ hàng ngày, việc trao đổi sẽ thay đổi cách bạn nghĩ và nói Anh ngữ. Đây là phương pháp hòa nhập, cách mà tất cả trẻ em học nói ngôn ngữ văn hóa của chính mình.

Thực hành tư duy bằng tiếng Anh, bất cứ khi nào bạn đọc / viết / nghe / nói tiếng Anh. Đọc bài viết / blog / trang web tiếng Anh và nhận xét bằng tiếng Anh. Đăng bài bằng tiếng Anh. Tham gia các nhóm trò chuyện tiếng Anh. Đọc báo, tạp chí và sách tiếng Anh. Luyện đọc "to". Nghe các bài hát tiếng Anh, và sử dụng các bài hát tiếng anh có kèm phụ đề. Xem phim và chương trình truyền hình tiếng Anh. Giúp người khác học tiếng Anh.