Giáo chủ Iran dọa sẽ tấn Công Israel nếu bị Hoa Kỳ trả đũa sau vụ các căn cứ Hoa Kỳ ở Iraq bị nước này pháo kích bằng tên lửa

Chủ đề có liên quan: , , ,