Đề Phòng Trung Quốc, Đài Loan Nhờ Hãng Lockheed Martin Nâng Cấp Các Chiến Đấu Cơ F-16

tháng 1 16, 2020