Chủ Cửa Hàng Ở Nhật Bản Cấm Người Trung Quốc Vì Lo Ngại Coronavirus

tháng 1 30, 2020