Chiếc Boeing 737 chở 180 hành khách cùng phi hành đoàn đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini ở Tehran

tháng 1 08, 2020