Các Binh Sĩ Hoa Kỳ Chào Tạm Biệt Gia Đình Và Những Người Thân Yêu Của Họ Trước Khi Bay Đến Trung Đông

tháng 1 08, 2020