15 năm trước,Tàu ngầm USS San Francisco của Hải quân Hoa Kỳ đã đâm vào một ngọn núi dưới biển

tháng 1 10, 2020