Tiêm kích F-16 của Không quân Hoa Kỳ đã bắn hạ một máy bay không người lái nhỏ

Chủ đề có liên quan: ,