Tiêm kích F-16 của Không quân Hoa Kỳ đã bắn hạ một máy bay không người lái nhỏ

tháng 12 23, 2019