Quân đội Ấn Độ đã nhận được hàng loạt súng trường tấn công Assault Rifles SIG 716 từ Hoa Kỳ

Chủ đề có liên quan: , , ,