Quân đội Ấn Độ đã nhận được hàng loạt súng trường tấn công Assault Rifles SIG 716 từ Hoa Kỳ

tháng 12 14, 2019