Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Quân đội Ấn Độ đã nhận được hàng loạt súng trường tấn công Assault Rifles SIG 716 từ Hoa Kỳ

Thứ Bảy, tháng 12 14, 2019