Nicholas Winton Người Giải Cứu 669 Đứa Trẻ Thoát Khỏi Nạn Diệt Chủng Của Phát Xít

Ngày:08/12/2019  
 Uviet.net  (.2019): Nicholas Winton, người đàn ông được mời tham dự một chương trình Truyền Hình. Nhưng sao Bỗng dưng toàn bộ khách mời tham dự đều phải đứng lên vì ông?.
ông ấy đã giữ một bí mật suốt 50 năm qua, nhưng cuối cùng bí mật đó đã được làm sáng tỏ.
Vào năm 1938. Sir Nicholas Winton đã một thân một mình giải cứu những đứa trẻ thoát khỏi nạn thảm sát bởi Phát xít, ông đã thành công khi cứu những đứa trẻ từ Tiệp Khắc và mang chúng đến nước Anh.
Ảnh: Nicholas Winton Người Giải Cứu 669 Đứa Trẻ Thoát Khỏi Nạn Diệt Chủng

sau đó ông giúp chúng tìm những gia đình nhận con nuôi ở Anh Quốc.

Phần lớn các gia đình nhận con nuôi muốn xóa bỏ ký ức củaTrại tập trung Auschwitz, nơi họ nhận những đứa trẻ làm con. Tuy nhiên ông Winton chẳng bao giờ công bố thông tin những đứa trẻ cho bất kỳ người nào.
Cho đến khi vợ của ông là bà Grete, tìm ra một quyển sổ lớn trên trần nhà sau 50 năm. Trong đó bao gồm tên tuổi và hình ảnh của tất cả những đứa trẻ mà ông Winton đã cứu.
Vợ ông đã đưa quyển sổ này cho một Ký giả, và ông được mời tham dự một chương trình truyền hình.

Nhưng ông không hề biết những khán giả cùng tham dự đứng lên bao quanh ông, chính là những đứa trẻ mà ông đã cứu giúp năm xưa giờ họ đã trưởng thành.
Tất cả họ, từng người một đến cảm ơn ông " Thank you,Thank you, Thank you, "
Nicholas Winton qua đời năm 2015, thọ 106 tuổi.


Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.uViet.net