Nga đặt mục tiêu chế tạo "Máy bay ném bom chiến lược thế hệ thứ Sáu" vào năm 2040

tháng 12 25, 2019