Israel tiếp nhận lô Trực Thăng đã qua sử dụng của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ

tháng 12 24, 2019