Iran đe dọa Israel: thề sẽ tấn công nhà nước Do Thái từ lãnh thổ Syria hoặc Lebanon sau vụ Israel không kích vào kho vũ khí của nước này

Chủ đề có liên quan: , , , ,