Boeing nhận 400 triệu Mỹ Kim cho các dịch vụ Bảo trì Kỹ thuật của máy bay ném bom chiến lược B-1 và B-52

Chủ đề có liên quan: , , ,