Ankara đe dọa đóng cửa căn cứ Không quân Hoa Kỳ ở Thổ Nhĩ Kỳ

tháng 12 16, 2019