300 máy bay không người lái thắp sáng bầu trời Jerusalem trong lễ kỷ niệm 70 Năm

Chủ đề có liên quan: