300 máy bay không người lái thắp sáng bầu trời Jerusalem trong lễ kỷ niệm 70 Năm

tháng 12 05, 2019