Lockheed Martin nhận được 40 triệu Mỹ Kim trong bản sửa đổi của hợp đồng Phi đạn Trident II

Chủ đề có liên quan: , ,