Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp thuận bán tên lửa không đối không AMRAAM cho Hàn Quốc

tháng 10 19, 2019