Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp thuận bán tên lửa không đối không AMRAAM cho Hàn Quốc

Chủ đề có liên quan: , ,