Quân đội Hoa Kỳ thử nghiệm hệ thống BLADE chống máy bay không người lái

tháng 9 17, 2019