Nước Anh Bàn Giao HongKong về Trung Quốc Đại Lục năm 1997

tháng 9 16, 2019