Nước Anh Bàn Giao HongKong về Trung Quốc Đại Lục năm 1997

Ngày:16/09/2019  

Việc chuyển giao chủ quyền đối với Hồng Kông thường được gọi là hand over of Hong Kong [bàn giao Hồng Kông] (hay đơn giản là Bàn giao, cũng là sự trở lại ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông), Diễn ra vào khoảng nửa đêm ngày 1 tháng 7 năm 1997, khi Vương quốc Anh chấm dứt quyền cai trị  thuộc địa Hồng Kông và trả lại quyền kiểm soát lãnh thổ cho Trung Quốc đại lục. Hồng Kông trở thành một khu vực hành chính đặc biệt và tiếp tục duy trì các hệ thống quản lý và kinh tế tách biệt với các hệ thống của Trung Quốc đại lục.


Sự kiện này đã chấm dứt quá trình 156 năm cai trị của thực dân Anh tại Hồng Kông. Đây là phần Lãnh thổ sở hữu đáng kể ở nước ngoài cuối cùng của Anh Quốc. Với dân số khoảng 6,5 triệu người vào năm 1997, Hồng Kông chiếm 97% tổng dân số của tất cả các Lãnh thổ phụ thuộc của Anh Quốc tại thời điểm đó. Sự nhượng bộ được một số người coi là dứt khoát đánh dấu sự kết thúc của Đế quốc Anh.