Máy bay ném bom B-21 mới của Không Quân Hoa Kỳ sở hữu khả năng Phòng Không

tháng 9 04, 2019