Không quân Hoa Kỳ chi 31 triệu USD cho nghiên cứu tác dụng sinh học của vũ khí năng lượng định hướng

Chủ đề có liên quan: , ,