Không quân Hoa Kỳ chi 31 triệu USD cho nghiên cứu tác dụng sinh học của vũ khí năng lượng định hướng

tháng 9 03, 2019