Israel dẫn đầu lĩnh vực sản xuất các bộ phận cơ thể người bằng công nghệ in 3D

tháng 9 16, 2019